"Być człowiekiem honoru, to znaczy wypełniać cały szereg czynności w swojej pracy z poczucia obowiązku, wewnętrznej powinności, nie zaś ze względu na przewidywane korzyści. To znaczy nie zawodzić pokładanego przez innych zaufania i czuć się związanym podjętymi przez siebie obowiązkami."

aut.Maria Szyszkowska

 
     
   
 

Witaj na oficialnej stronie internetowej wrocławskiego oddziału

Gremium MC 1%

Kontakt z nami

 

   
   
       

Copyright © Gremium MC Wroclaw

 
Web by Black Rumun